Instruccions per penjar un text al wiki:
0. Clicar en "Editeu" (a la dreta de la pagina) per poder fer canvis
1. Escriure el nom de l'escola i el grup classe al final de la pàgina (sense eliminar res!) en negreta (per fer-ho en negreta clicar icona NEGRETA pro tutorial wiki.png)
2. Afegir el text del grup classe.
3. Clicar en icona SAVE pro tutorial wiki.png per guardar els canvis.
ESCOLA REINA VIOLANT
EXERCICI DE CLASSE. Argumentacions a favor i en contra.
1.- És obligació dels Estats protegir les persones perseguides, segons els tractats de drets humans que ha signat Espanya.
A FAVOR:
Ens sembla bé que sigui obligació que et protegeixin si estàs en perill.
Estem d'acord perquè si ens posessim en la seva pell no ens agradaria que no ens protegissin.
EN CONTRA
No estem d'acord perquè és el nostre país i acollim a qui volem.
Tampoc estem d'acord perquè no tenim la culpa que hi hagi guerra en aquell país.
2.- Entre les persones refugiades hi pot haver terroristes infiltrats.
A FAVOR:
Sí perquè els terroristes els fan fora.
Sí, perquè així no es revelaran.
EN CONTRA:
No, creiem que si hi haguessin destacarien o es reconeixerien.
Els refugiats ja tenen prous problemes i dificultats.

3.- L'Estat no té prou recursos per acollir a tothom.
A FAVOR:
Perquè sinó no tenen recursos per a nosaltres.
EN CONTRA:
No, perquè no els fan servir bé.
4.- Oprimeixen les dones.
A FAVOR:
Sí, perquè són d'un altre país i en el seu país tenen una altra religió.
Les oprimeixen perquè els homes es creuen superiors.
EN CONTRA:
Som tots iguals, no ens sembla bé.
És molt injust perquè ningú no és superior a ningú.

INSTITUT JOSEP COMAS I SOLÀ
- Per acollir persones refugiades l’Ajuntament hauria de:
- Obrir portes i deixar venir vaixells de refugiats
- Ajudar a cobrir les seves necessitats bàsiques . Concessió d’ajuts bàsics per la subsistència de les persones refugiades.
- Facilitar els papers (no trigar). Els tràmits per demanar el dret d’asil són molt llargs i dificultosos
- Buscar famílies d’acollida, potser avis sense família que volguessin acollir a casa seva una família refugiada i ajudar-se mútuament
- Oferir sanitat, escola, menjar, feina, roba
- Ajudar amb la dificultat d’integrar-se en la nova societat.
- Ajudar amb els possibles problemes per llogar un habitatge, obrir un compte corrent, etc.
- Quins han estat els arguments de les persones que estan en contra d’acollir les persones refugiades?
- Les moltes necessitats no cobertes que té la gent que viu aquí
- L’Estat no té recursos per tanta gent (les persones amb necessitats que viuen aquí més les que vindran refugiades)
- Por a la gent que ve de fora( immigrants encoberts que vulguin passar per persones refugiades)
- Com creieu que l’Ajuntament podria donar resposta a aquest arguments?
- L’Estat podria tenir recursos, caldria tenir voluntat (treure de la despesa d’armament)
- Posar-se en la pell d’aquestes persones
- Facilitar la seva integració
- Facilitar ajuts als emprenedors (per crear més llocs de feina)i així podrien aconseguir feina les persones refugiades
- Facilitar la seva incorporació a la nova societat

INSTITUT PRÍNCEP DE VIANA 1 ESO B
PÒSTERS A FAVOR DE L'ACOLLIDA DE PERSONES REFUGIADES A LA CIUTAT
IMG_20170301_134309.jpg

EE MARE DE DÉU DE MONTSERRAT

D’acord amb els diversos arguments que s’han vist l’activitat, què creieu que hauria de fer l’ajuntament per acollir persones refugiades?

-Creació d’habitatges per donar acollida als refugiats

-Més pressió al govern perquè acullin a més refugiats (Manifestacions, companyes d’acollida)

Quins han estat els arguments de les persones que estan en contra d’acollir les persones refugiades?

-Por a l’entrada de terroristes

-No estem preparats per una acollida massiva.

Com creieu que l’ajuntament podria donar resposta a aquests arguments?

-Crear i preparar recursos per donar una acollida digna.

-Donar suport per a una ràpida integració

-Més coordinació internacional entre els països en relació al terrorisme.

-Lluitar perquè s’ampliï el fons Europeu d’ajuda al refugiat

-Major control de les ajudes

-Unabona utilització dels recursos i ajudes.


FERRER I GUÀRDIA 6è

D'acord amb els diversos arguments que s`han vist a l´activitat, què creieu que hauria de fer l'Ajuntament per acollir persones refugiades?


-Intentar tenir més recursos, sobre tot econòmics I així poder fer-se càrrec de les necessitats més bàsiques dels refugiats: habitatge, menjar i roba per vestir-se
- Intentar, també, fer més participe als habitants de Barcelona perquè aportin tot el que puguin necessitar les persones refugiades.

Quins han estat els arguments de les persones que estan en contra d’acollir les persones refugiades?


- Si entren moltes persones refugiades i no hi ha prou recursos, que aquestes persones robin o entrin als pisos per ocupar-los.
- Por a que estiguin més preparats que nosaltres i ocupin els llocs de treball.
- Por al terrorisme.

Com creieu que l’ajuntament podria donar resposta a aquests arguments?


- Demanar més ajudes al gobern i a la comunitat europea.
- Revisar altres projectes que tinguin pendents i destinar apuests diners a les persones refugiades.

Col·legi Paideia

D’acord amb els diversos arguments que s’han vist en l’activitat, que creieu que hauria de fer l’Ajuntament per acollir persones refugiades?

  • Analitzar la realitat de la ciutat, atenent les necessitats en primer lloc dels barcelonins/es que estan en una situació de pobresa, moltes vegades extrema.

Quins han estat els arguments de les persones que estan en contra d’acollir les persones refugiades?

  • La crisi econòmica
  • La seguretat
  • La pobresa de molts barcelonins/es
  • Els alts impostos que ja es paguen a Barcelona, i que segurament pujarien
  • Falta de transparència en les despeses públiques destinades a causes socials


INSTITUT VALL D'HEBRON. <-----------> Alumnes voluntaris de 1r Batxillerat


Bloc 2 Activitat 7 1.JPG

Bloc 2 Activitat 7 2.JPG

Bloc 2 Activitat 7 3.JPGESCOLA VIDA MONTSERRAT-ACIDH 5è A I B
D'acord amb els diversos arguments que s'han vist a l'activitat, què creieu que hauria de fer l'Ajuntament per acollir persones refugiades?
Fer una prova a les persones que vulguin venir.
Que els que venen no ens facin la vida més difícil. Que no ens prenguin la feina. Que no siguin violents.

Quins han estat els arguments de les persones que han estat en contra d'acollir les persones refugiades?
No tenim prou feina i diners per a tothom.
Porten la violència i els problemes.

Com creieu que l'Ajuntament podria donar resposta a aquests arguments?
L'Ajuntament ens ha d'ajudar a tots.

ALUMNES DE 4t DE L'INSTITUT POETA MARAGALL

Reflexions i propostes

D’acord amb els diversos arguments que s’han vist a l’activitat, què creieu que hauria de fer l’Ajuntament per acollir persones refugiades?
Reforçar les ajudes per als immigrants, sensibilitzar i informar a les persones sobre el que està passant als països en guerra i les raons per les quals emigren dels seus, promoure l’integració dels immigrants que aconsegueixen entrar al país, i assegurar-se que reben totes les atencions necessàries (sanitat, educació, feina…).

Quins han estat els arguments de les persones que estan en contra d’acollir les persones refugiades?
Que ocupen els llocs de feina dels nadius, que els diners que s’haurien de fer servir per millorar la seva educació i sanitat s’inverteixen en ells, que és injust que hi ha gent d’aquí que viu al carrer i en canvi als immigrants els faciliten un pis, que d’aquesta manera entren molts terroristes al país.

Com creieu que l’Ajuntament podria donar resposta a aquests arguments?
Campanyes de sensibilització (xerrades, exposicions, visites a les escoles i els instituts) per fer entendre a la gent el difícil que és per als immigrants trobar feina, adaptar-se, tirar endavant en general…, coses que per als espanyols són del més normals i les tenen des de sempre.