Instruccions per penjar un text al wiki:
0. Clicar en "Editeu" (a la dreta de la pagina) per poder fer canvis
1. Escriure el nom de l'escola i el grup classe al final de la pàgina (sense eliminar res!) en negreta (per fer-ho en negreta clicar icona NEGRETA pro tutorial wiki.png)
2. Afegir el text del grup classe.
3. Clicar en icona SAVE pro tutorial wiki.png per guardar els canvis.

INSTITUT PRÍNCEP DE VIANA 1 ESO D


REFLEXIONS I PROPOSTES

Quins factors hi ha d’haver perquè hi hagi una guerra?
Què creieu que es podria fer perquè no hi hagi guerres?
Quines d’aquestes mesures es podrien prendre des de la ciutat de Barcelona?
Exèrcit
Estar totes les persones en igualtat de condicions
Oferir projectes educatius perquè les escoles i instituts s’hi apuntin
Grups armats
Acceptar que tenim opinions i idees diferents
Preparar pisos buits per acollir els refugiats
Diners injustament repartits
Parlar per resoldre problemes i aprendre a cedir
Destinar una part del pressupost per ajudar els països que ho necessiten, per exemple en l’educació dels infants
No respectar diferents maneres de pensar
Educar en valors solidaris i en la no-violència
Compartir projectes educatius amb d’altres països
Armes
Destruir totes les armes i deixar de fabricar-ne

Voler guanyar sempre i imposar el seu objectiu


Diners per comprar les armesINSTITUT PRÍNCEP DE VIANA 1 ESO C


REFLEXIONS I PROPOSTES:
Quins factors hi ha d’haver perquè hi hagi una guerra?
Què creieu que es podria fer perquè no hi hagi guerres?
Quines d’aquestes mesures es podrien prendre des de la ciutat de Barcelona?
Quan dos països volen un territori i un vol guanyar-ho tot i que l’altre no tingui res.
Compartir
L’Ajuntament pot pressionar el govern espanyol perquè permeti venir els refugiats.
Armes
Respectar els drets humans
Es poden organitzar tallers i programes per educar en valors a les escoles.
Desigualtat de riquesa entre les persones
Aprendre a posar-se d’acord per resoldre conflictes
Facilitar espais perquè la ciutadania pugui dir el que pensa, donar idees...
No respectar els drets humans
Educar en valors i en la cultura de la pau
Organitzar campanyes per denunciar injustícies.
Exèrcits o grups armats
Abolir les armes i no fabricar-ne més

INSTITUT PRÍNCEP DE VIANA 1 ESO A


REFLEXIONS I PROPOSTES:
Quins factors hi ha d’haver perquè hi hagi una guerra?
Què creieu que es podria fer perquè no hi hagi guerres?
Quines d’aquestes mesures es podrien prendre des de la ciutat de Barcelona?
Armes
Resoldre els conflictes arribant a acords
Educar en valors
Militars o grups armats
Eliminar les armes

Morts
Respectar els drets humans

Voler resoldre conflictes de manera violenta
Educar en valors a l’escola

Voler guanyar-ho tot i que l’altre ho perdi totINSTITUT PRÍNCEP DE VIANA 1 ESO B


REFLEXIONS I PROPOSTES:
Quins factors hi ha d’haver perquè hi hagi una guerra?
Què creieu que es podria fer perquè no hi hagi guerres?
Quines d’aquestes mesures es podrien prendre des de la ciutat de Barcelona?
Armes
Repartir justament els béns
Prendre mesures polítiques per distribuir més justament la riquesa entre els ciutadans
Voler resoldre els conflictes amb violència
Que els ciutadans tinguin les seves necessitats cobertes
Procurar que els ciutadans tinguin les necessitats cobertes
Distribució injusta de la riquesa
Que no hi hagi armes
Col.laborar en la formació de resolució pacífica dels conflictes, oferint xerrades, tallers, projectes… als centres educatius, centres cívics, associacions...
Voler imposar les idees polítiques, religioses, econòmiques, culturals amb violència
Utilitzar el diàleg per resoldre problemes
Intentar resoldre els conflictes de convivència a la ciutat amb el diàleg
No respectar els drets humans
Educar en la cultura de la pau

ESCOLA PROJECTE - 2n d'ESO


QUINS FACTORS HI HA D'HAVER PERQUÈ HI HAGI UNA GUERRA?
- Conflicte entre dos o més bàndols
- Diversitat d'opinions
- Falta de diàleg
- Lluita pels recursos naturals d'un país (petroli, minerals...)
- Pobresa i desesperació de la població
- Fabricants d'armes
- Armes
- Exèrcit/ soldats
QUÈ ES PODRIA FER PERQUÈ NO HI HAGI GUERRES?
- Acceptar la diversitat d'opinions
- Diàleg
- Empatia
- Educació en valors
- Benestar de la població
- No invertir en armes
- No permetre l'ús d'armes
- No tenir exèrcit (cap país)
QUINES D'AQUESTES MESURES ES PODRIEN PRENDRE DES DE BARCELONA?
- Educació
- No incloure'ns en cap guerra
- Pressionar els polítics
- Acollir refugiats
- No mirar cap a un altre costat.ESCOLA JOAN PELEGRÍ -1r ESO D-

Aquest és el taulell que vam representar al terra del pati amb cinta adhesiva per fer el joc "Fugint de la guerra". Va ser tot un èxit on l'alumnat no només s'ho va passar d'allò més bé i va passar una tarda diferent, sinó que van prendre consciència de la gran dificultat que suposa fugir d'un indret amb guerra.
Taulell joc -Fugint de la guerra-.jpgSES JOSEP COMAS I SOLÀ 1r ESO A i B

Activitat 3.1.jpg

Activitat 3.2.jpg

Activitat 3.3.jpg


E.E. MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 4t ESO

Quins factors hi ha d’haver perquè hi hagi una guerra?
- Canvi polític imposat
- Interessos comercials (petroli....)
- No acceptar altres cultures, racisme.
- Diferència entre rics i pobres.
- Dictadura
Què creieu que es podria fer perquè no hi hagi guerres?
- Treballar la tolerància des de ben petits.
- Buscar una major igualtat entre rics i pobres.
- Estabilitat política
- Ajudes per als més desfavorits.
- Treballar la solidaritat
Quines d’aquestes mesures es podrien prendre des de la ciutat de Barcelona?
- Totes les anteriors

ESCOLA FERRER I GUARDIA 6è

Hem fet un mural amb el joc: fugint de la guerra. Els nens i nenes han preparat les caselles amb molta il.lusió, però he de dir, que
al final es van quedar una mica tristos perquè van prendre consciència de les conseqüències d´una guerra.

tablero


INSTITUT VALL D'HEBRON. <-----------> Alumnes voluntaris de 1r Batxillerat


Graella utilitzada:
Bloc 3 Graella.JPG

Bloc 1 Activitat 3.JPG

Col·legi Paideia


Quins factors hi ha d’haver perquè hi hagi una guerra? (Actors, material que necessiten...)

Què creieu que és podria prohibir perquè no hi hagi guerres?

Quines d’aquestes mesures es podrien prendre des de la ciutat de Barcelona?

Lluita pel poder
Conflicte de religions
Lluita pels recursos
Lluita per la riquesa
Pobresa/misèria
Terrorisme

Prohibir les armes.
Garantir a les persones els drets bàsics per poder viure
Promoure la pau
Promoure la tolerància
Promoure l’empatia
Prohibir l’abús de poder
Prohibir els símbols de les creences radicals
Totes

ESCOLA MESTRE MORERA 6è de primària


QUADRE DE SÍNTESI 3. Fugir de la guerra.
Si les guerres són una de les causes principals que fan que els refugiats i les refugiades hagin de sortir del país, és important que es prenguin mesures per posar-hi fi.
Quins factors hi ha d’haver perquè hi hagi una guerra? (Actors, material que necessiten...)
Què creieu que es podria prohibir perquè no hi hagi guerres?
Quines d’aquestes mesures es podrien prendre des de la ciutat de Barcelona?
* Actors: presència de l’exèrcit, grups armats de la oposició, grups concrets i mitjans de comunicació.

* Material: Armament, bombes, armes químiques...
* La presència de l’exèrcit als carrers de manera quotidiana.

* La compra-venda d’armament.

* La inversió de diners de grans empreses en armament.
* Empreses que tenen la seu a la ciutat de Barcelona no poguessin invertir en armament.

* Que existís una alternativa a l’exèrcit que es dediqués a mediar en conflictes que poden derivar en conflictes armats.

ESCOLA SANT FELIP NERI
Quins factors hi ha d’haver perquè hi hagi una guerra?
 1. Armes
 2. Atacants
 3. Conflicte
 4. Exèrcit
Què creieu que es podria fer perquè no hi hagi guerres?

S’haurien de prohibir les armes i deixar de vendre-les.
Parlar abans d’atacar.
Acordar.


INSTITUT MILÀ I FONTANALS 2n d'ESO A

1. Quins factors hi ha d’haver perquè hi hagi una guerra? (Actors,materials que necessiten…)
 • Factors econòmics: Empreses d’armes
 • Facilitat per finançar una guerra sobre tot si el conflicte es produeix pel control de recursos com ara el petroli, el coltan, etc.
 • Facilitat d’acés a les armes
 • Cultura de la violència

2. Què creieu que es podria fer per perquè no hi hagi guerres? (Que es podria prohibir? Que es podria promoure?)
 • Que es prohibeixin les armes.
 • Que es prohibeixin algun tipus d’armes.
 • Es podriem fer campanyes de sensibilització en contra de les guerres

3. Quines d’aquestes mesures es podrien prendre des de la ciutat de Barcelona?
 • Fer campanya de sensibilització en contra de les guerres
 • Fer manifestacions en contra de les guerres

JESUÏTES GRÀCIA-COL·LEGI KOSTKA 6è AQuins factors hi ha d’haver perquè hi hagi una guerra?
Què creieu que es podria fer perquè no hi ha hagi guerres? Què es podria promoure
Quines d’aquestes mesures es podrien prendre des de la ciutat de Barcelona?
Lluites de Poder
Motius econòmics
Venjança
Desigualtat
Racisme
Recursos material
Religió
Diners i armes
Conèixer l'altre
Saber la seva història
Prohibir les armes
Comités internacionals de pau
Justícia
Fer trobades internacionals
Ser un centre de pau
Ensenyar les altres cultures del món
Espai neutre i lliure d'armes per tots.JESUÏTES GRACIA-COL·LEGI KOSTKA 6è B
Quins factors hi ha d’haver perquè hi hagi una guerra?
Què creieu que es podria fer perquè no hi ha hagi guerres? Què es podria promoure
Quines d’aquestes mesures es podrien prendre des de la ciutat de Barcelona?
Desacords polítics
Motius econòmics
Armes
Venjança
Egoisme
Desigualtat
Racisme
Religió
Territori
Revolució
Compartir
Respecte
Igualtat
Estalvi de patiment
Dret
Justícia
Complicat, a través de manifestacions

JESUÏTES GRACIA-COL·LEGI KOSTKA 6è C
Quins factors hi ha d’haver perquè hi hagi una guerra?
Què creieu que es podria fer perquè no hi ha hagi guerres? Què es podria promoure
Quines d’aquestes mesures es podrien prendre des de la ciutat de Barcelona?
Pensaments diferents
No acords
Discussió
Conflicte
Violència
Discriminació
Armament
Competitivitat
Dos bàndols
Baralla
Patiment
No empatia
Racisme
Poder
No parlar
Pobresa
Dictadura
Territori
Política
Religió
Diàleg
Pau
Igualtat
Respecte
No armament
No venjança
Treure fronteres
Felicitat
Amor
No terrorisme
Compartir
Amistat
Ajudar
Col·laboració
Tolerància
Companyerisme
Acolliment
x
x
x
x


x
x

x
x
x
x
x
x
x


JESUÏTES GRACIA-COL·LEGI KOSTKA 6è D
Quins factors hi ha d’haver perquè hi hagi una guerra? (actors, materials que necessiten…).
Què creieu que es podria fer perquè no hi hagi guerres? (què es podria prohibir? Què es podria promoure?)
Quines d’aquestes mesures es podrien prendre des de la ciutat de Barcelona?
Polítics (per sort no tots!)
Prohibir armes (llavors els policies què?)
Control local
Desacords
Obligar a arribar a acords
x (decisions locals)
Avarícies
Parlament mediador

Armes
Regular aliances

Exercits
Educar des de petits
x
Avions
Consell de presidents

Països aliats
Campanyes per la pau
x
Ganes de poder
Controlar màfies
x
RacismesEls xiprers. Sisè de primària
Quins factors hi ha d'haver perquè hi hagi una guerra?
Què creieu que es podria fer perquè no hi hagi guerres?
Quines d'aquestes mesures es podrien prendre des de la ciutat de Barcelona.
Diferències polítiques
Posar les lleis més justes
x
Desacords entre països
Prohibir vendre armes
x
Per economia i interessos de construir a partir de la destrucció.
Educar i fer campanyes a favor de la pau
x
Per explotació de matèries primes.
Poder arribar a acords

Per diferències religioses
Que no hi hagi exercits

Per un cop d'Estat.
Controlar màfies

Per conquerir territoris
Igualtats de gènere, raça...
x a Barcelona si.
Per qüestions racials
Fomentar la democràcia
x
Avaricia, ganes de poder
Poder dir les coses parlant
x
Per por


Institut Poeta Margall alumnes de 4t ESO:
Quins factors hi ha d'haver perquè hi hagi una guerra? (actors, material que necessiten...)
Què creieu que es podria fer perquè no hi hagi guerres? (Què es podria prohibir? Què es podria promoure)
Quines d'aquestes mesures es podrien prendre des de la ciutat de Barcelona?
Un conflicte
Promoure:
Retirar les armes mortals
Gent disposada a morir
Cultura no competitiva
No emetre informació manipulada a les televisions
Armes
Energies renovables
Manifestacions
Interessos polítics, econòmics, petroliers, religiosos, ideològics i territorials
Diàleg
Enviar ajuda humanitària
Exèrcit (professional, o no)
Intentar entendre la gent que es converteix en terroristes, i perquè ho fa
Acollir refugiats

Prohibir:


Armes mortals


Violència televisiva


Que les altres països no venguessin armes a les guerres