Instruccions

0. Clicar en "Editeu" (a la dreta de la pagina) per poder fer canvis
1. Escriure el nom de l'escola i el grup classe al final de la pĂ gina (sense eliminar res!) en negreta (per fer-ho en negreta clicar icona NEGRETA pro tutorial wiki.png)
2. Afegir el text del grup classe.
3. Clicar en icona SAVE pro tutorial wiki.png per guardar els canvis.