Instruccions

0. Clicar en "Editeu" (a la dreta de la pagina) per poder fer canvis. Si no veieu el botó, feu click al quadradet al costat del vostre usuari en la barra horitzontal negra, a dalt a la dreta.
1. Escriure el nom de l'escola i el grup classe al final de la pàgina (sense eliminar res!) en negreta.
2. Afegir el text del grup classe.
3. Clicar en icona SAVE pro tutorial wiki.pngper guardar els canvis.